Neurgentní povodňová linka

V době povodně bude městem zřízena informační neurgentní povodňová linka, na které budou poskytovány veškeré informace týkající se případné povodňové situace. Bude se jednat o linku číslo 800 199 922.